Granty a dotace

rok 2022

Projekt JmK 0761168/22/OKH – „Podpora základní činnosti rybářského spolku v péči o krajinu a péči o mimoprodukční vodní plochy – nákup přívěsného vozíku k zabezpečení přepravy studenokrevných živočichů ve prospěch Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Blansko“, byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt 2022/04/29 – „rybářský kroužek mladých rybářů v Černé Hoře u Blanska „, byl spolufinancován městysem Černá Hora

Projekt 2022/00002199/SRM/DS – „Kroužek mladých rybářů při Moravském rybářském svazu, z.s. pobočném spolku Blansko“, byl spolufinancován městem Blanskem.

rok 2020

Projekt JmK 06528/20/OKH– „Rekonstrukce nádrže a manipulačního prostoru v areálu Sloupečník v majetku Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Blansko“, byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt 2020/001621/ŠKOL/DS – „Kroužek mladých rybářů při Moravském rybářském svazu, z.s. pobočném spolku Blansko“, byl spolufinancován městem Blanskem.

rok 2019

Projekt JmK 058407/19/OŽP – „Environmentální mimoškolní vzdělávání dětí při Moravském rybářském svazu, z.s. pobočném spolku Blansko“, byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt JmK 060048/19/OKHPodpora a údržba vodního díla a zařízení mimoprodukčního rybníku „Sloupečník“, Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Blanskobyl spolufinancován Jihomoravským krajem.

rok 2018

Projekt JmK 052595/18/OŠ– oprava vstupních dveří a schodiště do klubovny mladých rybářů rybářského kroužku MRS, z.s. pobočného spolku Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt JmK 049538/18/OKH– prvotní vybavení klubovny klubovny mladých rybářů rybářského kroužku MRS, z.s. pobočného spolku Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt JmK 052996/18/OŽP v oblasti EVVO v roce 2018 – environmentální mimoškolní vzdělávání pro děti – členů rybářského kroužku mladých rybářů při MRS Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

rok 2016

Projekt JmK 037561/16/OŠ – Oprava, výměna střešní krytiny a zateplení střechy klubovny mladých rybářů rybářského kroužku MRS, z.s. pobočného spolku Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.