Granty a dotace

rok 2018

Projekt JmK 052595/18/OŠ– oprava vstupních dveří a schodiště do klubovny mladých rybářů rybářského kroužku MRS, z.s. pobočného spolku Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt JmK 049538/18/OKH– prvotní vybavení klubovny klubovny mladých rybářů rybářského kroužku MRS, z.s. pobočného spolku Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

Projekt JmK 052996/18/OŽP v oblasti EVVO v roce 2018 – environmentální mimoškolní vzdělávání pro děti – členů rybářského kroužku mladých rybářů při MRS Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.

rok 2016

Projekt JmK 037561/16/OŠ – Oprava, výměna střešní krytiny a zateplení střechy klubovny mladých rybářů rybářského kroužku MRS, z.s. pobočného spolku Blansko byl spolufinancován Jihomoravským krajem.