Rybářský kroužek Blansko

Rybářský kroužek Blansko a okolí

zahájení kroužku pátek 30. září 2022 v 15.00 hod. v sídle spolku (klubovna MRS), Mlýnská 2312/25, Blansko

Kontakt:
Vedoucí kroužku: Zouhar Pavel, st.
tel: 724 730 724
e-mail: 

Schůzky rybářského kroužku jsou každý pátek od 15:00 hod v zasedací místnosti MO MRS Blansko, Mlýnská 2312/25.

Děti se v průběhu kroužku naučí základní dovednosti v rybolovné technice (navazování háčků, splávků, ovládání udic, hod na cíl) dále základní znalosti ze zákona o rybářství a doprovodných zákonů a v neposlední řadě i poznání druhů ryb, jejich lovné délky, zvládnutí zápisů lovu do povolenky k rybolovu a další úkony spojené s rybolovem v rybářských revírech. Součástí výuky je i praktická výuka v lovu ryb na rybochovném zařízení.

Po ukončení kroužku všichni mladí rybáři dělají test ze znalostí k vydání prvního rybářského lístku, poté si mohou zakoupit i povolenku k rybolovu.