Vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku pro Českou republiku
Rybářský lístek si rybář vyřídí na MěÚ/OŽP (Odbor životního prostředí městského úřadu) podle místa trvalého bydliště. Za vydání rybářského lístku se hradí správní poplatek.

K vyřízení je zapotřebí :

  • vyplněná žádost o vydání rybářského lístku nebo,
  • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o vykonání zkoušky) nebo dřívější rybářský lístek
  • uhradit správní poplatek za vydání rybářského lístku (úhrada na pokladně MěÚ)

Poplatek za vydání dle zákona č. 634/2004 Sb., pol. 14, o správních poplatcích v platném znění (výňatek)

Vydání rybářského lístku s dobami platnosti je zpoplatněno:

Typ a délka platnosti rybářského lístkuCena
1 rok 100,- Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce50,- Kč
3 roky
200,- Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce100,- Kč
10 let 500,- Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč
Rybářský lístek na dobu neurčitou1000,-