Výdej povolenek před zahájím lovu dravých ryb

Výdej povolenek se uskuteční v pátek dne 10. června 2022 od 16.00 do 18.00 hodin v sídle spolku na ul. Mlýnská 2312/25 Blansko. Jedná se letos o poslední plánovaný výdej na klubovně. Povolenky k lovu ryb, členské známky aj. je možno dále zakoupit kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 725 830 526 nebo 724 121 182. Současně je možné si povolenku … Číst dál

Vysazení pstruha duhového

Před začátkem letních prázdnin byl dne 30. června 2022 do pstruhového rybářského revíru 463 064 Svitava 3 vysazen pstruh duhový. Přejeme všem úspěšný lov.

Vysazení ryb

Dne 1. června 2022 bylo do nádrží rybářských revírů č. 461 115 Podomský potok 1 vysazeno 340kg kapra. Přejeme všem úspěšný lov!

Vysazení sivena amerického

Dne 27. května 2022 byl do rybníku „Staré Podolí“ v Petrovicích zakoupen před zahájením lovu (1.6.2022) na rybníku z finančních prostředků za prodané povolenky ke zvláštnímu odlovu rybí obsádky, siven americký. Přejeme všem úspěšný lov.

Upozornění pro rybáře při výkonu rybářského práva u revíru Podomský potok 1A

Upozorňujeme rybáře,že část pozemků kolem revíru Podomský potok 1A (zadní část nádrže a přítok) je ve vlastnictví společnosti Kolpingovo dílo,  z.s.Výkon rybářského práva není vlastníkem pozemků nikterak omezen, pouze vstup do uvedené části rybářského revíru je možný pouze přes parkoviště rekreačního zařízení Vyhlídka, nikoliv přes oplocení areálu. Děkujeme za respektování vstupu do areálu a pohybu v … Číst dál

Vysazení ryb

Ve dnech 4. a 5. května 2022 bylo do nádrží rybářských revírů Podomský potok 1, Návesní rybník a Býkovka 1A vysazeno 2 200kg kapra. Přejeme všem úspěšný lov!

Zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy

Oznamujeme členům a všem rybářům, že tak jak bylo již uvedeno ve sdělovacích prostředcích od dne 2. května 2022 do  23. května 2022 dojde k zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy, které se bezprostředně dotknou rybářské veřejnosti. Od uvedeného dne bude vyhrazen jez u nádraží (Paulinka),  a v úseku nádraží – Salmův jez bude v … Číst dál

Chovné potoky mají nové rybí obyvatele

Dne 23. dubna 2022 členové spolku vysadili s hospodářem do odchovných potoků plůdek pstruha obecného potočního. Před vysazením byly potoky sloveny a odchovaní pstruzi byli vypuštěni do řeky Svitavy. Letos byli malí pstruzi vysazeni do Podomského potoku,Ráječkovského potoku, potoku Sloupečník a říčky Býkovky. Celkem bylo do toků dáno 40.000ks pstruha. V ostatních chovných potocích (Holešínka … Číst dál

Vysazení pstruha duhového

Dne 15. dubna 2022 byl, před zahájením lovu ryb na pstruhových vodách, vysazen pstruh duhový. Celkem do řeky Svitavy bylo vysazeno 250kg pstruha duhového. Přejeme všem úspěšné zahájení lovné sezóny.