Rybářský kroužek Černá hora

zahájení kroužku ve čtvrtek 6. září 2021 v 15.00 hod.
sraz před ZŠ Černá Hora

Kontakt:
Vedoucí kroužku: Navrátil Zdeněk
tel:720 238 082.
e-mail:

Rybářský kroužek v Černé Hoře se schází jednou za 14 dní v úterý, začátek vždy v 15 hod. Sraz vždy před základní školou

Za příznivého počasí děti v kroužku navštěvují s vedoucím kroužku Oborský rybník v Černé Hoře, kde se učí rybolovnou techniku a za nepříznivého počasí a především v zimním období se děti schází v Základní škole Černá Hora kde se učí rybářský řád, poznávání druhy ryb a další praktické a teoretické dovednosti z rybářského sportu.
Po ukončení kroužku všichni mladí rybáři dělají test ze znalostí k vydání prvního rybářského lístku, poté si mohou zakoupit i povolenku k rybolovu.