Oznámení o vyjmutí nádrže Lom v k.ú. Blansko z rybářského revíru 461115 Podomský potok 1

Vážení členi rybářského spolku, oznamujeme Vám, že dnem 24. února 2024 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci vyjmutí nádrže Lom v k.ú. Blansko na návrh majitele pozemků z rybářského revíru 461 115 Podomský potok 1. Tímto dnem již uvedená plocha není rybářským revírem, neplatí zde žádná z povolenek k lovu ryb a … Číst dál

Upozornění pro rybářský revír 461229 BÝKOVKA 1A

S okamžitou platností dnem 13. listopadu 2023 se povoluje lov ryb jen podle zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství. Ruší se veškeré omezení lovu na rybníku Oborský v k.ú. Černá Hora, které je dáno Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru a platí lov ryb jen v souladu se zákonem o rybářství a jeho … Číst dál

Vysazení kapra

Dne 31. srpna 2023 bylo do rybářského revíru Podomský potok 1 vysazeno 350 kg kapra obecného, stáří K-3. Ryby byly nakoupeny v Rybníkářství Pohořelice, a.s. Přejeme všem úspěšný lov.

Statistika úlovků za rok 2022

Dne 26. dubna 2023 jsme obdrželi celostátní sumarizaci úlovků za rok 2022 na námi obhospodařovaných revírech. Jednotlivé sumarizace jsou k dispozici v záložce „statistiky úlovků“ nebo kliknutím na tento odkaz.

Vysazení kapra a lína obecného

Ve dnech 28. a 29. října 2022 byl do nádrží rybářských revírů č. 461 115 Podomský potok 1 a Podomský potok 1A, vysazen kapr a lín obecný. Ryby byly nakoupeny z výlovu rybníka Olšovec v Jedovnicích. Přejeme všem úspěšný lov!

Rybářské dopoledne na rybníku Sloupečník

V sobotu dne 1. října 2022 proběhne na rybníku Sloupečník tradiční akce „Dopoledne s blanenskými rybáři“. Čas konání akce je od 9:00 do 13:00 hodin. K vidění budou živé exempláře různých druhů ryb. Na rybníce Sloupečník budou probíhat dětské rybářské závody. Možnost rybolovu pro malé děti bude také v místních rybářských sádkách, kde si můžou chytnout … Číst dál

Upozornění pro rybáře – nádrž Vavřinec

Upozorňujeme rybáře, že ve dnech 29.7. – 30.7.2022 proběhne na nádrži Vavřinec (revír č. 461 115 Podomský potok 1) tradiční závod Vavřinecká lávka. Lov ryb není omezen, žádáme však rybáře o respektování pokynů pořadatelů tohoto závodu.

Upozornění pro rybáře při výkonu rybářského práva u revíru Podomský potok 1A

Upozorňujeme rybáře,že část pozemků kolem revíru Podomský potok 1A (zadní část nádrže a přítok) je ve vlastnictví společnosti Kolpingovo dílo,  z.s.Výkon rybářského práva není vlastníkem pozemků nikterak omezen, pouze vstup do uvedené části rybářského revíru je možný pouze přes parkoviště rekreačního zařízení Vyhlídka, nikoliv přes oplocení areálu. Děkujeme za respektování vstupu do areálu a pohybu v … Číst dál

Zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy

Oznamujeme členům a všem rybářům, že tak jak bylo již uvedeno ve sdělovacích prostředcích od dne 2. května 2022 do  23. května 2022 dojde k zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy, které se bezprostředně dotknou rybářské veřejnosti. Od uvedeného dne bude vyhrazen jez u nádraží (Paulinka),  a v úseku nádraží – Salmův jez bude v … Číst dál