Upozornění pro rybářský revír 461229 BÝKOVKA 1A

S okamžitou platností dnem 13. listopadu 2023 se povoluje lov ryb jen podle zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství. Ruší se veškeré omezení lovu na rybníku Oborský v k.ú. Černá Hora, které je dáno Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru a platí lov ryb jen v souladu se zákonem o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky (tj. např. 2 kapři denně aj.), vyjma zákazu lovu z hráze – to zůstává jako jediné v platnosti (havarijní stav).
Lov dle výše uvedeného bude platit do vypuštění rybníka a odlovení rybí obsádky z důvodu plánované opravy hráze revitalizace rybníka.