Vysazení kapra

Dne 12. září 2023 bylo do mimopstruhového rybářského revíru Svitava 3A a Podomský potok 1 vysazen kapr obecný. Celkem bylo vysazeno 400kg kapra, který byl doveze z Velkého Meziříčí.

Vysazení lipana podhorního

Dne 9. září 2023 bylo do pstruhového rybářského revíru vysazeno 2000 ks lipana podhorního. Všechny ryby byly nakoupeny v rybářství Nieslaník, Mosty u Jablunkova.

Vysazení pstruha duhového

Dne 16. srpna 2023, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3 pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Všem přejeme úspěšný lov.

Vysazení pstruha duhového

Dne 28. června 2023, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3 před zahájením letních prázdnin a dovolených pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,2q pstruha. Všem přejeme úspěšný lov.

Vysazení sivena amerického

Dne 31. května 2023 byl před zahájením lovu na rybníku „Staré Podolí“ v Petrovicích zakoupen a vysazen z finančních prostředků za prodané povolenky ke zvláštnímu odlovu rybí obsádky, siven americký. Přejeme všem úspěšný lov

Vysazení pstruha duhového

Dne 25. května 2023, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3 pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,2q pstruha. Všem přejeme úspěšný lov.

Vysazení štiky

Dne 8. května 2023 byla do rybářských revírů Podomský potok 1, 1A, 1B, Návesní rybník a Býkovka 1A vysazena štika obecná délky 8cm. Celkem bylo do nádrží uvedených revírů vysazeno 2200ks štiky, která byla zakoupena ve štičí líhni Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Šlapanice.

Vysazení kapra

Dne11. května 2023 byl do rybářského revíru Podomský potok 1 a dále do revíru Podomský potok 1B vysazeno 350 kg kapra obecného, stáří K-3. Ryby byly nakoupeny v rybářství Kolář, a.s. středisko Křižanov. Přejeme všem úspěšný lov.

Vysazení pstruha duhového

Dne 27. dubna 2023, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3 pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,2q pstruha. Všem přejeme úspěšný lov.

Vysazení pstruha duhového

Dne 21. dubna 2023, tak jak jsem uváděli minulý týden, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3, po opadnutí vyšších průtoků vody v řece, pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,5q pstruha. Další vysazení bude následovat. Všem přejeme úspěšný lov.