Úhoři v Moravském Krasu

Vážení členi na základě Vašich dotazů ohledně vysazení dnes již vzácné ryby úhoře říční do našich vod v okolí Moravského Krasu Vám k článkům, které vyšli v různých periodikách jen doplňujeme údaje. Celkem bylo do vod vysazeno 860ks úhoře říčního o průměrné hmotnosti 5,1g, a to následovně: Podomský potok 1 celkem 550ks, Podomský potok 1A … Číst dál

Vysazení pstruha duhového

Před začátkem letních prázdnin byl dne 30. června 2022 do pstruhového rybářského revíru 463 064 Svitava 3 vysazen pstruh duhový. Přejeme všem úspěšný lov.

Vysazení ryb

Dne 1. června 2022 bylo do nádrží rybářských revírů č. 461 115 Podomský potok 1 vysazeno 340kg kapra. Přejeme všem úspěšný lov!

Vysazení sivena amerického

Dne 27. května 2022 byl do rybníku „Staré Podolí“ v Petrovicích zakoupen před zahájením lovu (1.6.2022) na rybníku z finančních prostředků za prodané povolenky ke zvláštnímu odlovu rybí obsádky, siven americký. Přejeme všem úspěšný lov.

Vysazení ryb

Ve dnech 4. a 5. května 2022 bylo do nádrží rybářských revírů Podomský potok 1, Návesní rybník a Býkovka 1A vysazeno 2 200kg kapra. Přejeme všem úspěšný lov!

Chovné potoky mají nové rybí obyvatele

Dne 23. dubna 2022 členové spolku vysadili s hospodářem do odchovných potoků plůdek pstruha obecného potočního. Před vysazením byly potoky sloveny a odchovaní pstruzi byli vypuštěni do řeky Svitavy. Letos byli malí pstruzi vysazeni do Podomského potoku,Ráječkovského potoku, potoku Sloupečník a říčky Býkovky. Celkem bylo do toků dáno 40.000ks pstruha. V ostatních chovných potocích (Holešínka … Číst dál

Vysazení pstruha duhového

Dne 15. dubna 2022 byl, před zahájením lovu ryb na pstruhových vodách, vysazen pstruh duhový. Celkem do řeky Svitavy bylo vysazeno 250kg pstruha duhového. Přejeme všem úspěšné zahájení lovné sezóny.

Vysazení pstruha potočního

Od 11. dubna do 12. dubna 2022 probíhalo vysazování pstruha obecného potočního do řeky Svitavy. Celkem bylo na našich chovných potocích  a sádkách odchováno více jak 1300ks dvouletého pstruha.  Ryby byly rovnoměrně vypuštěny do řeky Svitavy po celé délce námi obhospodařovaného toku. 

Vysazení amura bílého

Dne 13. dubna 2022 byl do nádrží rybářského revíru Podomský potok 1 vysazen amur bílý. Celkem bylo vysazeno 200kg amura o průměrné hmotnosti 0,5kg/ks. Všechny ryby byly dovozeny z MRS Rosice.

Začalo jarní vysazování ryb

V sobotu 19. března 2022 začalo plánované vysazování násad ryb do rybářských revírů. První zakoupená násada kaprovitých ryb byla distribuována z rybniční soustavy v Jedovnicích. Ryby byly rozvezeny do rybářských revírů Podomský potok 1,1A,1B. Některé nádrže a rybníky, i přes začínající jarní počasí, byly pokryté tenkou vrstvou ledu, a tak vypuštění ryb nebylo vždy jednoduché. … Číst dál