Zarybňovací povinnost revírů

Zarybňovací povinnost revírů :: MRS Blansko

Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR  – Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje – odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.

Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno s přihlédnutím k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích. 

REVÍR PSTRUHOVÝ

 463 064 Svitava 3

DruhMnožství
Pstruh obecný forma potoční Po21800 ks
Pstruh duhový Pd22000 ks
Lipan podhorní Li11000 ks
Ostroretka stěhovavá Os15000 ks
Kapr obecný K3130 ks

REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ

461 115 Podomský potok 1 

DruhMnožství
Kapr obecný   K21000 ks
Kapr obecný K31050 ks
Lín obecný L2450 ks
Cejn velký Cv21000 ks
Štika  obecná Šr550 ks
Candát obecný Ca11000 ks
Pstruh duhový Pd2500 ks
Amur bílý A2200 ks

461 202 Podomský potok 1A 

DruhMnožství
Kapr obecný K280 ks
Kapr obecný K3120 ks
Lín obecný L250 ks
Amur bílý A220 ks

461 212 Podomský potok 1B 

DruhMnožství
Kapr obecný K280 ks
Kapr obecný K3120 ks
Lín obecný L250 ks
Amur bílý A220 ks

461 222 Svitava 3A

DruhMnožství
Kapr obecný K3100 ks
Lín obecný L250 ks
Amur bílý A220 ks
Pstruh duhový Pd2100 ks

461 226 Návesní rybník

DruhMnožství
Kapr obecný K3 170 ks
Lín obecný L2300 ks
Štika  obecná Š150 ks
Candát obecný Ca1400 ks
Amur bílý A220 Ks – pouze v roce 2016

461 229  Býkovka 1A

DruhMnožství
Kapr obecný K3800 ks
Lín obecný L2400 ks
Bílá ryba tříděná Br2500 ks
Štika  obecná Š1300 ks
Candát obecný Ca1500 ks
Amur bílý A2200 ks