Legislativa

Zákony a vyhlášky

  • Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb., v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva ZemědělstvíČR č. 197/2004 Sb., v platném znění
  • Vnitrosvazové předpisy MRS (Stanovy Moravského rybářského svazu)
  • Bližší podmínky výkonu (P) platné do konce roku 2018 (Výkon rybářského práva na vodách pstruhových)
  • Bližší podmínky výkonu (MP) platné do konce roku 2018 (Výkon rybářského práva na vodách mimopstruhových)


NOVINKA
Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Fishing regulations for Czech republic in English

For foreigners we provide here english version of the fishing regulations for fishing in Czech republic. Please pay attention to the fact that the regulations are different for non-salmonid and salmonid fisheries.
For example spin fishing is allowed every year from 16. th april on salmonid fisheries, but on non-salmonid fisheries mostly from 16. th june.
Please pay attention to the terms and regulations to avoid misunderstanding.

Contact form for foreign citizens regarding the fishing regulations in Czech Republic
Do not hesitate to fill the form below and send your request regarding the law, fishing permisions and fishing regulations in Czech Republic. We will reply in day or two mostly.
Your email is required only for the reply and will not be published.