Rybářský kroužek Lysice

Rybářský kroužek Lysice a okolí
Zahájení kroužku středa 2. listopadu 2022 v 16.00 hod
sraz před ZŠ Lysice

Děti se v průběhu kroužku naučí základní dovednosti v rybolovné technice (navazování háčků, splávků, ovládání udic, hod na cíl) dále základní znalosti ze zákona o rybářství a doprovodných zákonů a v neposlední řadě i poznání druhů ryb, jejich lovné délky, zvládnutí zápisů lovu do povolenky k rybolovu a další úkony spojené s rybolovem v rybářských revírech.
Rybářské dovednosti budou trénovat na fotbalovém hřišti (hody na terč, dálka, muška) nebo na rybníku,  kde bude probíhat praktická výuka v lovu ryb. Po ukončení kroužku všichni mladí rybáři dělají test ze znalostí k vydání prvního rybářského lístku, poté si mohou zakoupit povolenku k rybolovu.

Kontakt:
Vedoucí kroužku: Pavel Brodecký
mob.: 603 500 255