Rybářský kroužek Lysice

Rybářský kroužek Lysice a okolí
Zahájení kroužku17.10.2018 v 15.00
sraz před obecním úřadem v Lysicích.

Schůzky rybářského kroužku jsou od října každou středu od 15:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Lysice.

Děti se v průběhu kroužku naučí základní dovednosti v rybolovné technice (navazování háčků, splávků, ovládání udic, hod na cíl) dále základní znalosti ze zákona o rybářství a doprovodných zákonů a v neposlední řadě i poznání druhů ryb, jejich lovné délky, zvládnutí zápisů lovu do povolenky k rybolovu a další úkony spojené s rybolovem v rybářských revírech.
Rybářské dovednosti budou trénovat na fotbalovém hřišti (hody na terč, dálka, muška) nebo na rybníku v Sychotíně kde bude probíhat praktická výuka v lovu ryb. Po ukončení kroužku všichni mladí rybáři dělají test ze znalostí k vydání prvního rybářského lístku, poté si mohou zakoupit povolenku k rybolovu.

Kontakt:
Vedoucí kroužku: Pavel Brodecký
mob.: 603 500 255