Rybářský kroužek Jedovnice a okolí

Rybářský kroužek Jedovnice a okolí

zahájení kroužku ve čtvrtek 6. října 2022 v 16.00hod

sraz před OÚ Jedovnice, a poté v pravidelných 14-ti denních intervalech, neupřesní-li vedoucí kroužku jinak.

Kontakt:

Vedoucí kroužku: Marek František

tel: 607 693 767

e-mail:

Schůzky se konají vždy v zasedací místnosti Obecního úřadu Městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 80. Sraz vždy před budovou OU. Děti se v průběhu kroužku naučí základní dovednosti v rybolovné technice (navazování háčků, splávků, ovládání udic, hod na cíl) dále základní znalosti ze zákona o rybářství a doprovodných zákonů a v neposlední řadě i poznání druhů ryb, jejich lovné délky, zvládnutí zápisů lovu do povolenky k rybolovu a další úkony spojené s rybolovem v rybářských revírech. Součástí výuky je i praktická výuka v lovu ryb na rybochovném zařízení.

Po ukončení kroužku všichni mladí rybáři dělají test ze znalostí k vydání prvního rybářského lístku, poté si mohou zakoupit povolenku k rybolovu. V měsíci květnu proběhnou tradiční závody v lovu na plavanou na rybníku Olšovec v Jedovnicích.

Termín závodů bude upřesněn