Rybářský kroužek Sloup

Rybářský kroužek Sloup

Rybářský kroužek Sloup

zahájení kroužku na rok 2022/2023 bude ve středu 5. října 2022 ve 13:30

na ZŠ Sloup, a poté v pravidelných 14-ti denních intervalech, neupřesní-li vedoucí kroužku jinak.

Kontakt:

Vedoucí kroužku: p. Bedáň

tel: 723 857 514

Schůzky se konají ve třídě na ZŠ Sloup, děti se v průběhu kroužku naučí základní dovednosti v rybolovné technice (navazování háčků, splávků, ovládání udic, hod na cíl) dále základní znalosti ze zákona o rybářství a doprovodných zákonů a v neposlední řadě i poznání druhů ryb, jejich lovné délky, zvládnutí zápisů lovu do povolenky k rybolovu a další úkony spojené s rybolovem v rybářských revírech. Součástí výuky je i praktická výuka v lovu ryb na rybníku ve Sloupě

Po ukončení kroužku všichni mladí rybáři dělají test ze znalostí k vydání prvního rybářského lístku, poté si mohou zakoupit povolenku k rybolovu.