Mimopstruhové revíry

461 115 Podomský potok 1

Délka toku: 4,5 km
Výměra: 14,8 ha

GPS:
Začátek revíru: 49.3327481N, 16.7339831E
Konec revíru: 49.3628656N, 16.8113872E

Popis rybářského revíru

Přítok Křtinského potoka (na říčním km 10,0) – ponorný potok (Jedovnický potok). Od ponoru do podzemní části pod obcí Rudice (říční km 5,5) až k pramenům, mimo těch částí, které patří k rybniční soustavě u Jedovnice. Vlastní tok se všemi přítok je chráněnou rybí oblastí určenou k chovu lososovitých ryb a organizmů „Červeného seznamu ČR“ – sportovní rybolov zakázán.

K revíru patří nádrže:

1. Podomský rybník k. ú. Senetářov 2 ha

GPS 49°20’19.63“N, 16°49’40.11“E

zakázán lov v místě přítoku (vyznačeno tabulemi).

2. Janovka k. ú. Rudice u Blanska 0,1 ha

GPS 49°20’19.45“N, 16°43’8.80“E

3. Šístý (Nad Šistým) k. ú. Rudice u Blanska 0,4 ha

GPS 49°20’08.61“N, 16°43’21.26“E

4. Vrbice (Palava II) k. ú. Těchov 1 ha

GPS 49°22’20.61“N, 16°40’25.26“E

5. Váňův k. ú. Bořitov 0,5 ha

GPS 49°25’51.51“N, 16°35’03.36“E

rybník t.č. vypuštěn

6. Pískový lom k. ú. Spešov 0,2 ha

7. Nádrž k. ú. Vavřinec na Moravě 0,2 ha

GPS 49°23’59.59“N, 16°43’16.79“E

8. Pod Kuničkami (Pod krátkou) k. ú. Kuničky a k. ú. Doubravice nad Svitavou 0,5 ha

GPS 49°26’22.25“N, 16°40’0.78“E

zákaz lovu z hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu

9. Horní nádrž (Nové Podolí) k. ú. Petrovice u Blanska 0,6 ha

GPS 49°24’12.11“N, 16°42’12.64“E

10. Polačka k. ú. Housko 3,1 ha,

GPS 49°25’55.33“N, 16°48’09.40“E
zákaz lovu z hráze a v místě přítoku (vyznačeno tabulemi)

11. Palava I k. ú. Blansko 1,5 ha

GPS 49°22’01.02“N, 16°39’33.44“E
Na nádrži platí od 1.7. do 31.8. běžného roku statut přírodního koupaliště města Blanska – lov zakázán. Na nádrži zákaz používání krmítek.


461 202 Podomský potok 1A

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Češkovice v k.ú. Těchov (0,36 ha)
  GPS 49°22’41.39“N, 16°40’39.03“E

Upozorňujeme rybáře, že část pozemků kolem revíru Podomský potok 1A (zadní část nádrže a přítok) je ve vlastnictví společnosti Kolpingovo dílo,  z.s.

Výkon rybářského práva není vlastníkem pozemků nikterak omezen, pouze vstup do uvedené části rybářského revíru je možný pouze přes parkoviště rekreačního zařízení Vyhlídka, nikoliv přes oplocení areálu. Děkujeme za respektování vstupu do areálu a pohybu v uvedené části nádrže.


461 212 Podomský potok 1B

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Sloup v k.ú. Sloup (0,38 ha)
  GPS 49°25’43.98“N, 16°45’24.90“E

461 222 Svitava 3A

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Sloupečník v k.ú. Blansko (0,21 ha)
  GPS 49.3704508N, 16.6502881E

Na nádrži povolen pouze rybolov mládeže do 15-ti let věku.


461 226 Návesní rybník

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Návesní rybník v k.ú. Ostrov u Macochy (1,73 ha)
  GPS 49.3788125N, 16.7662175E
  Na revíru platí statut přírodního koupaliště Městyse Ostrov u Macochy. Lov ryb v měsíci červnu povolen 04 – 09 hod. V měsíci červenci a srpnu zákaz lovu ryb. Míra amura bílého 60 cm!
  Nový revír – doplnit do složky naše revíry

461 229 Býkovka 1A

Rybářský revír tvoří nádrž:
1 Oborský rybník v k.ú. Černá Hora u Blanska (2,0ha)

Zákaz lovu z hráze (vyznačeno tabulemi), zákaz navážení nástrah.