Mimopstruhové revíry

461 115 Podomský potok 1

Délka toku: 4 km
Výměra: 18,3 ha

GPS:
Začátek revíru: 49.3327481N, 16.7339831E
Konec revíru: 49.3628656N, 16.8113872E

Popis revíru:
Přítok Křtinského potoka – ponorný potok (Jedovnický potok). Od ponoru do podzemní části pod obcí Rudice (Rudické propadání) až k pramenům mimo těch částí, které patří k rybniční soustavě u Jedovnic.
Vlastní tok se všemi přítoky chovný – lov ryb zakázán!

K revíru patří nádrže:

 1. Podomský rybník v k.ú. Senetářov (1,7 ha)
  GPS 49°20’19.63“N, 16°49’40.11“E
  Na nádrži 1. Podomský rybník (1,7 ha) zakázán lov v místě přítoku (vyznačeno tabulemi).
 2. Janovka – Rudice (0,3 ha)
  GPS 49°20’19.45“N, 16°43’8.80“E
 3. Na Šistým – Rudice (0,4 ha)
  GPS 49°20’08.61“N, 16°43’21.26“E
 4. Kamenolom Blansko (0,8 ha)
  GPS 49°20’55.07“N, 16°39’02.25“E
 5. Vrbice Blansko (4,5 ha)
  GPS 49°22’20.61“N, 16°40’25.26“E
 6. Váňův – Bořitov (0,5 ha)
  GPS 49°25’51.51“N, 16°35’03.36“E
 7. Pískový lom – Spešov (0,3 ha)
  GPS 49°23’25.10“N, 16°37’15.78“E
 8. nádrž – Vavřinec (0,2 ha)
  GPS 49°23’59.59“N, 16°43’16.79“E
 9. Pod Kuničkami Kuničky (0,2 ha)
  GPS 49°26’22.25“N, 16°40’0.78“E
  zákaz lovu z hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu
 10. Horní – Petrovice (0,2 ha)
  GPS 49°24’12.11“N, 16°42’12.64“E
 11. Polačka – Housko (3,1 ha)
  GPS 49°25’55.33“N, 16°48’09.40“E
  Na nádrži zákaz lovu z hráze a v místě přítoku (vyznačeno tabulemi).
 12. Palava I – Blansko (1,5 ha)
  GPS 49°22’01.02“N, 16°39’33.44“E Na nádrži platí od 1.7. do 31.8. běžného roku statut přírodního koupaliště města Blanska – lov zakázán. Na nádrži zákaz používání krmítek.

Upozorňujeme rybáře, že nádrž Lom v Blansku a rybářský revír na této nádrži se nachází na soukromém pozemku

V současné době je na této nádrži vyhlášen rybářský revír a rybáři s platnou povolenku k rybolovu s platným rybářským lístkem mají právo vykonávat rybářské právo stanovené státem. Rybáři nemají právo však jakýmkoliv způsobem zasahovat do břehové linie, ničit břehové porosty, rozdělávat ohně, odhazovat odpadky či jinak narušovat soukromý majetek. 

Současně žádáme rybáře o respektovaní informačních tabulí, které jsou rozmístěny kolem nádrže. Vedení spolku s majitelem jedná o další spolupráci na uvedené vodní ploše. 


461 202 Podomský potok 1A

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Češkovice v k.ú. Těchov (0,36 ha)
  GPS 49°22’41.39“N, 16°40’39.03“E

Upozorňujeme rybáře, že část pozemků kolem revíru Podomský potok 1A (zadní část nádrže a přítok) je ve vlastnictví společnosti Kolpingovo dílo,  z.s.

Výkon rybářského práva není vlastníkem pozemků nikterak omezen, pouze vstup do uvedené části rybářského revíru je možný pouze přes parkoviště rekreačního zařízení Vyhlídka, nikoliv přes oplocení areálu. Děkujeme za respektování vstupu do areálu a pohybu v uvedené části nádrže.


461 212 Podomský potok 1B

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Sloup v k.ú. Sloup (0,38 ha)
  GPS 49°25’43.98“N, 16°45’24.90“E

461 222 Svitava 3A

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Sloupečník v k.ú. Blansko (0,21 ha)
  GPS 49.3704508N, 16.6502881E

Na nádrži povolen pouze rybolov mládeže do 15-ti let věku.


461 226 Návesní rybník

Rybářský revír tvoří nádrž:

 1. Návesní rybník v k.ú. Ostrov u Macochy (1,73 ha)
  GPS 49.3788125N, 16.7662175E
  Na revíru platí statut přírodního koupaliště Městyse Ostrov u Macochy. Lov ryb v měsíci červnu povolen 04 – 09 hod. V měsíci červenci a srpnu zákaz lovu ryb. Míra amura bílého 60 cm!
  Nový revír – doplnit do složky naše revíry

461 229 Býkovka 1A

Rybářský revír tvoří nádrž:
1 Oborský rybník v k.ú. Černá Hora u Blanska (2,0ha)

Zákaz lovu z hráze (vyznačeno tabulemi), zákaz navážení nástrah.