Rybník Staré Podolí

Lov ryb na rybníku „Staré Podolí“ v Petrovicích u Blanska

Vážení členi rybářského spolku,

zveme Vás na lov ryb na náš nový rybník, v krásném prostředí údolí potoka Sloupečník, který jsme vyčlenili pro vás jako další možnost využití volného času k lovu ryb. Rybník jsme dlouhodobě využívali jako rybník chovný, nyní je rybník po úplné revitalizaci, v roce 2014 došlo k úplnému vypuštění a následné opravě nápustného i výpustného zařízení, došlo též na opravu hráze.

V současné době je rybník v dvacetiletém ochranném dohledu po revitalizaci a nelze zde vyhlásit rybářský revír tak, jak jsme zvyklí na jiných vodách. Pravidla dotace, která byla poskytnuta na revitalizaci, tuto skutečnost neumožňují, rybník může být v ochranné době využíván jako rybník před revitalizací, avšak rybí obsádku lze odlovovat i udicí a nemusí být rybník vypouštěn.

Proto jsme se rozhodli, a pro ty z vás, kteří budou mít zájem, tak Vám vydáme povolenku ke zvláštnímu odlovu rybí obsádky.

V rybníku je již v současné standardní rybí obsádka (kapr, amur, lín, štika, candát) dále se můžete těšit na lososovité druhy ryb. Samozřejmě jsou zde i jiné lovné délky ryby a jiný druh hájení ryb. Pravidla pro odlov ryb obdrží každý lovící současně se zvláštním povolením.

Lov je povolen zatím 1.6. – 31.10, a to vždy středa, sobota a neděle od 06.00 do 22.00 hodin. Lov je povolen je na plavanou a přívlač, živočišné nástrahy nejsou dovoleny. Jednáme dále o možnosti povolení lovu v zimním období „na dírkách“. Pokud se vše podaří, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

K lovu ryb nepotřebujete vlastnit rybářský lístek.

Cena zvláštního povolení k lovu ryb je stanovena na částku 1000,-Kč/rok a je kalkulována tak, aby byly pokryty náklady na provoz rybníka a rybí obsádku.

Přijděte zkusit štěstí a ulovit velkou rybu. I povolený způsob lovu – plavaná skýtá nevšední zážitky při lovu velkých ryb.

https://mapy.cz/s/luzenasebe

Podmínky pro odlov obsádky ryb udicí

rybník Staré Podolí, Petrovice u Blanska

Lov ryb udicí na rybníce je povolen v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství a rybářství a obcí Petrovice u Blanska. Využití rybníku v rybníkářském režimu zabezpečuje Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Blansko, se sídlem Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko, IČ: 005 46 712.

Lov ryb je povolen:

Jen členům MRS Blansko, kteří mají zaplacenou plnou členskou známku na kalendářní rok, a to na základě zvláštní povolenky k odlovu rybí obsádky udicí.

Zvláštní povolení k odlovu rybí obsádky udicí:

Zvláštní povolení je vydáváváno MRS Blansko za úplatu ve výši 1000,- Kč/rok.

Podmínky odlovu ryb udicí:

1) Doba hájení jednotlivých druhů ryb:

Uvedené druhy ryb v odst. 3 nejsou v denní době odlovu hájeny. Ostatní druhy ryb jsou hájeny celoročně      

2) Denní doba odlovu:

1. 6. – 31. 10. běžného roku ve dnech středa, sobota a neděle.

Lov je povolen        06.00 –  22.00 hod.

3) Zákaz přivlastňování si jednotlivých druhů ryb, nedosahující nejmenší stanovené lovné délky:

 • Kapr obecný                 50 cm
 • Amur bílý                      60 cm
 • Lín obecný                   30 – 40 cm
 • Štika obecná                60 – 70 cm
 • Candát obecný             50 cm
 • Lososovité ryby            30 cm (pstruh obecný potoční, duhový, siven americký)

Ostatní druhy ryb jsou z důvodu udržení biodiverzity v rybníce hájeny celoročně.

4) Množství ponechaných si ryb:

Oprávněná osoba k odlovu ryb si může ponechat v jednom dni lovu pouze 1ks ryby (kapr, candát, štika, amur), nebo si může ponechat v jednom dni lovu 2 ks lína nebo 2 ks lososovité ryby. Vzájemné kombinace nejsou dovoleny. Po ponechání si max. počtu ulovených ryb v jednom dni lovu končí denní lov.

5) Povolený způsob lovu a nástrahy:

 • Plavaná (max. 2 udice opatřené jednoduchým háčkem bez protihrotu),
 • Přívlač (max. 1 udice s umělou nástrahou opatřenou háčky bez protihrotu).

Odlov je pouze možný na nástrahy rostlinného původu, lov dravých ryb a ryb lososovitých povolen pouze na umělou nástrahu. Nástrahy živočišného původu a krmné směsi jsou zakázány.

6) Rybářské nářadí:

míra ke zjištění délky ryby, vyprošťovač háčků, podběrák, doporučená je podložka pod ryby

7) Docházka na rybník a její evidence:

K rybníku není dovoleno vjíždět motorovými vozidly, oprávněný k odlovu ponechá vozidlo na parkovišti. Při příchodu k rybníku a před započetím odlovu napíše nesmazatelným způsobem do zvláštního povolení k odlovu ryb udicí datum ve formátu např. 1.5., nebo 1.V. Při ulovení a ponechaní si ryby zapíše do zvláštního povolení k odlovu ryb druh ryby, její délku a počet ponechaných si ks, do další docházky uvede hmotnost ponechané(ých) si ryb(y).

8) Zákaz lovu:

 • Odlov ryb je zakázán mimo stanovenou denní dobu a měsíce odlovu viz. odst. 3
 • Odlov ryb je zakázán všemi jinými způsoby lovu než těmi, které jsou uvedeny v odst. 5
 • Odlov ryb je zakázán, mimo těch druhů, které jsou uvedeny v odst. 3
 • Odlov ryb je zakázán z hráze rybníka, stavidla a bezpečnostního přelivu rybníka,

tedy ze všech stavebně-bezpečnostních prvků rybníka.

9) Rybářské nářadí a povolení:

Osoba oprávněná k odlovu je povinna mít s sebou míru ke zjištění délky ryby, vyprošťovač háčků, podběrák, doporučená je podložka pod ryby

Osoba oprávněná k odlovu je dále povinna mít s sebou průkaz člena MRS Blansko a zvláštní povolení k odlovu ryb udicí

10) Kontrola odlovu:

Kontrolu odlovu ryb udicí provádí členi rybářské stráže MRS Blansko, hospodář, zástupce hospodáře, starosta obce Petrovice u Blanska, nebo Policie ČR. Pokud v případě odlovu ryb bude zjištěn přestupek podle těchto platných podmínek bude takové osobě oprávněné k odlovu odňato zvláštní oprávnění k odlovu ryb bez náhrady na jakéhokoliv alikvotního finančního vyrovnání.

Tyto podmínky odlovu ryb udicí byly schváleny na Výroční členské schůzi delegátů místních skupin Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku v Blansku dne 27. března 2021 pod poř. č I bod 9, po předchozím projednáním výboru MRS Blansko dne 4. března 2021. Současně podmínky odlovu byly konzultovány s majitelem malé vodní nádrže Staré Podolí.