Něco z historie

RYBÁŘSKÝ SPOLEK NA PANSTVÍ RÁJECKÉM

Na území Moravy byly rybářské spolky zakládány až kolem roku 1900. V okresním archivu je zápis o vzniku našeho rybářského spolku uveden takto : Rybářský spolek na panství rájeckém. Schválení zemské správy politické dne 26.8.1901 číslo 36166/VIII. V podacím protokolu moravského místodržitelství v Brně je pod číslem jednacím 36166 zapsáno podání Františka Okáče a společníků z Rájce z 9.9.1901 „Statuten des Fischerei-Vereines in Raitz“ (Stanovy rybářského spolku v Rájci). Na toto období se datuje vznik organizovaného rybolovu v Blansku.

V roce 1951 po schválení zákona o dobrovolných organizacích a shromážděních a zákona o rybářství z roku 1952, byly svěřeny rybářské revíry rybářským organizacím a rybářský spolek byl přejmenována na místní organizaci Českého rybářského svazu v Blansku. V roce 1990 se organizace stala součástí nově vzniklého Moravského rybářského svazu, ve které působí do současné doby. V tomto roce měla organizace celkem 729 členů.

V roce 1991 rozhodla výroční členská schůze o zřízení místních skupin. Vzniklo celkem 8 místních skupin: v Černé Hoře, Dolní Lhotě, Doubravicích, Jedovnicích, Lysicích, Sloupě a v Blansku-místní skupina JIH a SEVER. V současné době má naše organizace 903 členů. Místní organizaci řídí 17-ti členný výbor a kontrolním orgánem nezávislým na výboru je Kontrolní a revizní komise ve čtyřčlenném složení. Hlavní náplní činnosti místní organizace je zabezpečení sportovního rybolovu členům organizace i členům Moravského rybářského svazu, neboť ve statutu hospodaření je zakotven svazový rybolov, dále je to péče o svěřené revíry, chovné nádrže a potoky.

O výchovu rybářské mládeže se staráme v rybářských kroužcích, ve kterých jsou děti ve věku od 8 do 15-ti let. Rybářské kroužky jsou v Jedovnicích, Lysicích, Černé Hoře, Sloupu a v Blansku.

Naše místní organizace hospodaří na 6 revírech. Pstruhový revír „Svitava 3″je od splavu v Blansku chybí mezera (tzv.Klamovka) po jez v Doubravici nad Svitavou. Dále organizace hospodaří na pstruhových revírech „Bílá Voda“ a „Býkovka“, oba dva revíry jsou však chovné – rybolov je zde zakázán. Mimopstruhový revír „Podomský potok 1“ tvoří celkem 12 nádrží o celkové rozloze 13,7 ha. Další mimopstruhové revíry jsou Podomský potok 1A a Podomský potok 1B. Vlastní rybochov organizace provádí na 3 nádržích (Petrovice dolní, Sloupečník a sedimentační nádrž nad nádrží Vrbice). MO MRS zabezpečuje chov kaprovitých a reofilních druhů ryb, z kterých je dominantním druhem pstruh obecný forma potoční, v jehož chovu je organizace plně soběstačná pro zarybnění revíru Svitava 3. Chov reofilních druhů ryb je prováděn v rámci povodí řeky Svitavy v působnosti místní organizace, na potocích, které jsou chovné.

Na kulturním a společenském dění ve městě Blansko se podílíme organizací rybářských závodů mládeže, pořádáme tradiční Rybářský bál, akci při zahájení pstruhové sezony a tradiční prodej vánočního kapra.