Upozornění pro rybáře při výkonu rybářského práva u revíru Podomský potok 1A

Upozorňujeme rybáře,že část pozemků kolem revíru Podomský potok 1A (zadní část nádrže a přítok) je ve vlastnictví společnosti Kolpingovo dílo,  z.s.Výkon rybářského práva není vlastníkem pozemků nikterak omezen, pouze vstup do uvedené části rybářského revíru je možný pouze přes parkoviště rekreačního zařízení Vyhlídka, nikoliv přes oplocení areálu. Děkujeme za respektování vstupu do areálu a pohybu v … Číst dál

Vysazení ryb

Ve dnech 4. a 5. května 2022 bylo do nádrží rybářských revírů Podomský potok 1, Návesní rybník a Býkovka 1A vysazeno 2 200kg kapra. Přejeme všem úspěšný lov!

Zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy

Oznamujeme členům a všem rybářům, že tak jak bylo již uvedeno ve sdělovacích prostředcích od dne 2. května 2022 do  23. května 2022 dojde k zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy, které se bezprostředně dotknou rybářské veřejnosti. Od uvedeného dne bude vyhrazen jez u nádraží (Paulinka),  a v úseku nádraží – Salmův jez bude v … Číst dál

Chovné potoky mají nové rybí obyvatele

Dne 23. dubna 2022 členové spolku vysadili s hospodářem do odchovných potoků plůdek pstruha obecného potočního. Před vysazením byly potoky sloveny a odchovaní pstruzi byli vypuštěni do řeky Svitavy. Letos byli malí pstruzi vysazeni do Podomského potoku,Ráječkovského potoku, potoku Sloupečník a říčky Býkovky. Celkem bylo do toků dáno 40.000ks pstruha. V ostatních chovných potocích (Holešínka … Číst dál

Vysazení pstruha duhového

Dne 15. dubna 2022 byl, před zahájením lovu ryb na pstruhových vodách, vysazen pstruh duhový. Celkem do řeky Svitavy bylo vysazeno 250kg pstruha duhového. Přejeme všem úspěšné zahájení lovné sezóny.

Vysazení pstruha potočního

Od 11. dubna do 12. dubna 2022 probíhalo vysazování pstruha obecného potočního do řeky Svitavy. Celkem bylo na našich chovných potocích  a sádkách odchováno více jak 1300ks dvouletého pstruha.  Ryby byly rovnoměrně vypuštěny do řeky Svitavy po celé délce námi obhospodařovaného toku. 

Vysazení amura bílého

Dne 13. dubna 2022 byl do nádrží rybářského revíru Podomský potok 1 vysazen amur bílý. Celkem bylo vysazeno 200kg amura o průměrné hmotnosti 0,5kg/ks. Všechny ryby byly dovozeny z MRS Rosice.

Začalo jarní vysazování ryb

V sobotu 19. března 2022 začalo plánované vysazování násad ryb do rybářských revírů. První zakoupená násada kaprovitých ryb byla distribuována z rybniční soustavy v Jedovnicích. Ryby byly rozvezeny do rybářských revírů Podomský potok 1,1A,1B. Některé nádrže a rybníky, i přes začínající jarní počasí, byly pokryté tenkou vrstvou ledu, a tak vypuštění ryb nebylo vždy jednoduché. … Číst dál

Informace k používání odhazovacích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb

dne 16.12.2021 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, odpověď od Ministerstva životního prostředí č. j.: MZP/2021/410/893, ze dne 15.12.2021, na žádost o metodickou pomoc ve věci používání odhazovacích olůvek při lovu ryb. Olovo je nebezpečnou závadnou látkou dle přílohy č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále … Číst dál