Vysazení sivena amerického

Dne 31. května 2023 byl před zahájením lovu na rybníku „Staré Podolí“ v Petrovicích zakoupen a vysazen z finančních prostředků za prodané povolenky ke zvláštnímu odlovu rybí obsádky, siven americký. Přejeme všem úspěšný lov

Vysazení pstruha duhového

Dne 25. května 2023, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3 pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,2q pstruha. Všem přejeme úspěšný lov.

Vysazení štiky

Dne 8. května 2023 byla do rybářských revírů Podomský potok 1, 1A, 1B, Návesní rybník a Býkovka 1A vysazena štika obecná délky 8cm. Celkem bylo do nádrží uvedených revírů vysazeno 2200ks štiky, která byla zakoupena ve štičí líhni Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Šlapanice.

Vysazení kapra

Dne11. května 2023 byl do rybářského revíru Podomský potok 1 a dále do revíru Podomský potok 1B vysazeno 350 kg kapra obecného, stáří K-3. Ryby byly nakoupeny v rybářství Kolář, a.s. středisko Křižanov. Přejeme všem úspěšný lov.

Statistika úlovků za rok 2022

Dne 26. dubna 2023 jsme obdrželi celostátní sumarizaci úlovků za rok 2022 na námi obhospodařovaných revírech. Jednotlivé sumarizace jsou k dispozici v záložce „statistiky úlovků“ nebo kliknutím na tento odkaz.

Vysazení pstruha duhového

Dne 27. dubna 2023, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3 pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,2q pstruha. Všem přejeme úspěšný lov.

Vysazení pstruha duhového

Dne 21. dubna 2023, tak jak jsem uváděli minulý týden, byl vysazen do pstruhového rybářského revíru Svitava 3, po opadnutí vyšších průtoků vody v řece, pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,5q pstruha. Další vysazení bude následovat. Všem přejeme úspěšný lov.

Výtěr candáta

V letošním roce se poprvé pokusíme odchovat candáta obecného. Po pstruhovi potočním, ostroretce stěhovavé to bude třetí druh hospodářsky významné ryby, kterou si odchováme sami na sádkách a chovné nádrži. Dne 20. dubna 2023 jsme provedli kontrolu výtěrových hnízd na rybnících a na dvou z nich již byly naloženy jikry candáta a další hnízda jsou … Číst dál

Únik ropných látek do Oborského rybníku

Dne 19. dubna 2023 při kontrole rybníku v Černé Hoře (revír Býkovka 1A – Oborský rybník) ve večerních hodinách byl zjištěn únik ropných látek do rybníka, které přitékaly nápustným zařízením rybníku. Na hladině se tvořila černá nepropustná mastná skvrna velikosti cca 6m2 a tlouštce cca 0,5cm a látka neustále přitékala. Byl informován tajemník úřadu Černá … Číst dál

Vysazení plůdku pstruha do chovných potoků

Dne 19. dubna 2023 bylo do chovných potoků kolem Blanska vysazeno třicet tisíc kusů plůdku pstruha obecného potočního, kterého jsme nakoupili v líhni Moravského rybářského svazu v Nedvědici. Děkujeme všem, kteří pomohli s roznosem malých pstruhů do chovných potoků.