Vysazení pstruha potočního

Od 11. dubna do 12. dubna 2022 probíhalo vysazování pstruha obecného potočního do řeky Svitavy. Celkem bylo na našich chovných potocích  a sádkách odchováno více jak 1300ks dvouletého pstruha.  Ryby byly rovnoměrně vypuštěny do řeky Svitavy po celé délce námi obhospodařovaného toku. 

Vysazení amura bílého

Dne 13. dubna 2022 byl do nádrží rybářského revíru Podomský potok 1 vysazen amur bílý. Celkem bylo vysazeno 200kg amura o průměrné hmotnosti 0,5kg/ks. Všechny ryby byly dovozeny z MRS Rosice.

Začalo jarní vysazování ryb

V sobotu 19. března 2022 začalo plánované vysazování násad ryb do rybářských revírů. První zakoupená násada kaprovitých ryb byla distribuována z rybniční soustavy v Jedovnicích. Ryby byly rozvezeny do rybářských revírů Podomský potok 1,1A,1B. Některé nádrže a rybníky, i přes začínající jarní počasí, byly pokryté tenkou vrstvou ledu, a tak vypuštění ryb nebylo vždy jednoduché. … Číst dál

Informace k používání odhazovacích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb

dne 16.12.2021 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, odpověď od Ministerstva životního prostředí č. j.: MZP/2021/410/893, ze dne 15.12.2021, na žádost o metodickou pomoc ve věci používání odhazovacích olůvek při lovu ryb. Olovo je nebezpečnou závadnou látkou dle přílohy č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále … Číst dál

Oznámení termínu pořádání zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č.j. 53746/2020-MZE-16232 ze dne 14. října 2020, spis. Zn. 43RM22291/2020-16232 a pověření Moravského rybářského svazu, z.s. se sídlem Soběšická 1385/83, 614 00 Brno, pod č.j. 228/46-03/2020  ze dne 18. listopadu 2020  v souladu s podmínkami pro organizování zkoušek oznamujeme všem novým uchazečům termín zkoušky pro vydání prvního rybářského lístku, … Číst dál

Dokončena oprava sádek

Dne 17. prosince byla dokončena poslední plánovaná etapa opravy sádek. Tento den jsme od zhotovitele převzali opravenou buňku, která je součástí technického zázemí sádek. Termínově vše sedlo podle plánu, a tak prodej ryb plánovaný od neděle 19. prosince nebude nikterak narušen a prodejci a obsluha sádek již budou mít k dispozici zázemí, které si určitě … Číst dál

Prodej vánočních kaprů v Blansku 2021

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Blansko zve všechny spoluobčany na tradiční Prodej vánočních kaprů V areálu sádek ve Sloupečníku v Blansku (200m od stavebnin, 100m od pěstitelské pálenice) zahájení prodeje od neděle 19. prosince v době 9:00 – 16:00 hod. prodej probíhá do 23. prosince nebo do vyprodání zásob v nabídce kapr a pstruh Na požádání … Číst dál

Termíny výdeje povolenek pro rok 2022 (aktualizace pro únor)

Z důvodu Nařízení vlády ČR ke zmírnění šíření nákazy a z důvodu vyhlášení nouzového stavu platného od 26.11.2021 Vám oznamujeme, že výdej povolenek bude probíhat pouze v sídle spolku. Výdeje nebudou organizovány v jednotlivých místních skupinách, a to z důvodu, že počet osob je vyšší než povolují platná opatření stanovené vládou ČR. Výdej povolenek na klubovně bude možný pouze za … Číst dál