Dokončena oprava sádek

Dne 17. prosince byla dokončena poslední plánovaná etapa opravy sádek. Tento den jsme od zhotovitele převzali opravenou buňku, která je součástí technického zázemí sádek. Termínově vše sedlo podle plánu, a tak prodej ryb plánovaný od neděle 19. prosince nebude nikterak narušen a prodejci a obsluha sádek již budou mít k dispozici zázemí, které si určitě zaslouží.


Tímto končí celá dlouhá etapa revitalizace sádek, která započala v roce 2016 rekonstrukcí přívodů a odvodů vody, byla opravena studna a taktéž vybudován přívod pitné vody, dále došlo na rekonstrukci odběrného místa, pokračovalo se rekonstrukcí sádky č. 1. Následně sádky dostaly nové osvětlení a nový přívod el. energie. Dále došlo k revitalizaci rybníka, kde byly provedeny stavební práce spočívající v sanaci břehu, výstavbě nového výpustného zařízení a odtěžení sedimentu.

V dalších letech prošla modernizací sádka č.2 , z které vznikl recirkulační systém doplněný o areátory se záložním zdrojem vody, pokračovalo se s úpravou prostranství kolem sádek a výměnou oplocení za nové.

Nakonec došlo i na samotné zázemí sádek. Na všechny tyto akce se nám podařilo získat nemalé finanční prostředky z dotačních titulů Krajského úřadu Jihomoravského kraje, OP Rybářství a další. Bez těchto prostředků bychom nemohli tak ekonomicky náročné opravy realizovat. Samozřejmě značná část finančních prostředků šla i z rozpočtu spolku, ale dílo je nyní dokončeno a pevně věříme, že bude sloužit několik desítek let bez potřeby takto velkých a finančně i časově náročných oprav.