Oznámení – mimořádná manipulace s vodními díly


Výbor rybářského spolku v Blansku oznamuje všem členům a lovícím rybářům, že na níže uvedených nádržích rybářských revírů dochází k mimořádné manipulaci s vodními díly na základě rozhodnutí Vodoprávního úřadu MěÚ v Blansku, z důvodu plánované opravy nebo havárie.

461 226 Návesní rybník – Ostrov u Macochy,
dnem 16.11.2018 dochází k pozvolnému snižování hladiny max. 1m z důvodu opravy netěsnosti hráze. Bližší informace pan Ing. Ondřej Hudec, Starosta, Městys Ostrov u Macochy.

461115 Podomský potok 1, nádrž Palava I, Blansko,
dnem 21.11.2018 dochází k pozvolnému upuštění nádrže dle mimořádné manipulace z důvodu netěsnosti tabulového uzávěru, odlomení tyče táhla tabule, opravy pohonu táhla. Bližší informace paní Ing. Olga Pozděnová, MěÚ Blansko, odbor životního prostředí.