Oznámení o vyjmutí nádrže Lom v k.ú. Blansko z rybářského revíru 461115 Podomský potok 1

Vážení členi rybářského spolku,

oznamujeme Vám, že dnem 24. února 2024 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci vyjmutí nádrže Lom v k.ú. Blansko na návrh majitele pozemků z rybářského revíru 461 115 Podomský potok 1. Tímto dnem již uvedená plocha není rybářským revírem, neplatí zde žádná z povolenek k lovu ryb a rybářská veřejnost není zde oprávněna lovit a vykonávat rybářské právo.

Současně se tímto dnem odstraňují informační cedule na místě samém a dále se mění výměra a zarybňovací plány v rámci celého rybářského revíru 461 115 Podomský potok 1.

děkujeme všem za pochopení.

Výbor MRS Blansko