Potoky kolem Blanska jsou opět plné života

Dne 28. března 2020 byli od časných ranních hodin připraveni u potoků dobrovolníci  z řad rybářského spolku v Blansku. Místo udic však měli s sebou kbelíky a naběračky. Docela netradiční vybavení rybáře.

Po šesté hodině ranní rybářský hospodář pan Miroslav Odehnal dovezl z rybí líhně v Nedvědici malé pstruhy  potoční, kteří se nedávno vykulili z jiker a jejich délka nebyla větší než 2cm.

Celkem bylo do potoků Palava v Blansku, Sloupečníku v Blansku, Ráječkovského potoku  v Ráječku a Holešínky v Doubravici nad Svitavou vysazeno celkem 20.000 ks pstruhů.

V průběhu minulých dvou let rybáře v Blansku postihlo, tak jako ostatní, sucho, takže potoky, kde jindy se odlovilo i několik stovek pstruhů, byly nyní téměř bez života. A aby toho nebylo málo, do života spolku zasáhla virová opatření.

Naštěstí obhospodařování rybochovných potoků a rybochovných zařízení padají do výjimky ze zákazů, ale i přes to jsme se snažili udělat skupinu vždy jen po dvou a ještě z rodinných příslušníků, abychom se vyhnuli zbytečnému kontaktu s ostatními lidmi“ sdělil předseda spolku Ing. Martin Sklář.

A co malí pstruzi jak dlouho porostou a kam potom budou vysazeni? Na tuto otázku odpověděl hospodář spolku pan Miroslav Odehnal „ pstruhy lovíme z pravidla ve dvouletých cyklech, a pokud bude aspoň trochu vody v potocích a vyhnou se jim rybožraví predátoři, tak opravdu porostou, takže teď vše záleží jen na přírodě a taky na troše toho štěstí. Po dvou letech budou odloveni a potom vypuštěny do řeky Svitavy od Doubravice nad Svitavou až po Klamovku v Blansku, každoročně do tohoto úseku řeky vysazujeme 1.800 ks pstruha potočního“