Salmův jez v Blansku čeká rekonstrukce

Vážení členi, tak jak jsme informovali od začátku tohoto roku, dne 1. srpna 2022 začíná velká rekonstrukce Salmova jezu v Blansku.

Samotná oprava je plánovaná až do poloviny prosince letošního roku. Před započetím oprav dojde k pozvolnému sklopení klapek jezu a bude odlovena rybí obsádka, která bude převezena do Svitavy v úseku Ráječko-Rájec. Náhon na MVE Blansko, zatím zůstane napuštěný, ten bude pozvolně klesat směrem k Salmova mlýnu, kde bude rybí obsádka slovena později.

Nyní jsou již nachystány přípravné práce, kdy bylo v řece vyhloubeno koryto k lepšímu odtoku, ale hlavně k lepšímu odlovu ryb. Odlov bude provádět náš spolek ve spolupráci s Moravským rybářským svazem Brno, který nám vyšel vstříc a s odlovem pomůže, neboť na tak velký odlov není náš spolek přizpůsoben. Děláme i ve spolupráci s Povodím Moravy vše proto, abychom odlovili co nejvíce rybí obsádky a předešli tak možnému úhynu ryb.

Současně žádáme všechny, kteří se budou pohybovat kolem vody, aby nevstupovali do vody nebo nepouštěli své psy do vody, zbytečně se nepřibližovali a dbali pokynů vedoucího lovu a příslušníků Městské policie. Lov se provádí elektrickým proudem a může dojít bez ochranných pomůcek v blízkosti toku ke krokovému napětí.

Děkujeme všem za respektování uvedených opatření.


Ing. Sklář Martin
předseda rybářského spolku Blansko
kandidát do Senátu ČR
Senátní obvod č.49 Blansko
Kandidát za stranu Soukromníků ČR