Výdej povolenek před zahájím lovu dravých ryb

Výdej povolenek se uskuteční v pátek dne 10. června 2022 od 16.00 do 18.00 hodin v sídle spolku na ul. Mlýnská 2312/25 Blansko.

Jedná se letos o poslední plánovaný výdej na klubovně.

Povolenky k lovu ryb, členské známky aj. je možno dále zakoupit kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 725 830 526 nebo 724 121 182.

Současně je možné si povolenku objednat i prostřednictvím webového formuláře zde Objednávka povolenek na rok 2022 – pobočný spolek Blansko (mrsblansko.cz)