Vysazení pstruha duhového

Dne 17. října 2023, byl vysazen do mimopstruhového rybářského revíru Podomský potok 1 pstruh duhový, který byl zakoupen u společnosti SMK, a.s. Moravský Kras. Celkem bylo vysazeno 1,8q pstruha. Všem přejeme úspěšný lov.